KEITA Amara

KEITA Amara

Saison 2018-2019 US Sarre Union N3

Saison 2017-2018 US Sarre Union
N3 26 matchs 26 titularisations 2268 minutes 2 buts

Saison 2016-2017 US Sarre Union
CFA2 24 matchs 24 titularisations 2141 minutes 2 buts 8 avertissements 1 étoile du foot amateur
 
Saison 2015-2016 US Sarre Union
CFA 29 matchs 29 titularisations 2602 minutes 4 buts 1 talent Foot National 6 avertissements

Saison 2014-2015 US Raon
CFA 25 matchs 24 titularisations 2131 minutes 1 but 5 avertissements
Coupe de France 3 matchs 3 titularisations 300 minutes 1 but 1 avertissement

Saison 2013-2014 US Raon
CFA 4 matchs 1 titularisation 131 minutes

Saison 2012-2013 US Raon
CFA 25 matchs 23 titularisations 2073 minutes 1 but 3 avertissements
Coupe de France 6 matchs 6 titularisations 630 minutes 2 buts 1 avertissement

Saison 2011-2012 US Raon
CFA 28 matchs 27 titularisations 2380 minutes 2 buts 6 avertissements 1 expulsion
Coupe de France 4 matchs 4 titularisations 450 minutes 1 but 2 avertissements

Saison 2010-2011 US Raon
CFA 29 matchs 28 titularisations 2540 minutes 4 buts 6 avertissements
Coupe de France 7 matchs 7 titularisations 690 minutes 1 avertissement

Saison 2009-2010

Saison 2008-2009 Nancy ASNL
CFA 14 matchs 13 titularisations 1197 minutes 2 avertissements

Ajouter un commentaire

 
×